Longrevalidatie richt zich op het verminderen van de nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven. Door de fysiotherapeutische behandeling kan een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven optreden.

Met name de volgende patiënten hebben hier baat bij. Het gaat om patiënten met:

  • astma
  • inspanningsastma
  • chronische bronchitis
  • emfyseem

Meestal wordt u door de longarts of huisarts verwezen naar de fysiotherapie. Na een fysiotherapeutisch onderzoek bepalen we samen met u het meest geschikte trainingsprogramma.
Het doel van deze revalidatie is het onderhouden en/of vergroten van het inspanningsvermogen van de patiënt. Hierdoor kan bereikt worden dat de patiënt zijn activiteiten in het dagelijks leven optimaal kan blijven doen. Dat voorkomt dat hij in een sociaal isolement belandt. We controleren regelmatig uw hartslag en zuurstofspanning, zowel in rust als tijdens inspanning.

Voordat we aan de werkelijke fysieke revalidatie beginnen, wordt er een intake en onderzoek gedaan door een gespecialiseerd fysiotherapeut. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken. Deze zijn:

  • optimaliseren van de ademhaling
  • het verbeteren van het ophoesten van sputum (slijm)
  • het verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • het verbeteren van de spierkracht van de ademhalingsspieren en van de grote lichaamsspieren
  • het leren omgaan met de lichamelijke beperkingen
  • het overwinnen van de angst voor inspanning